Möte på Långholmen 110825 och Stugorna en annan dag

Bilder som berör oss från 40 och 50 talen i Högalid

Bo Nordstrand +46 70 721 02 38