Möte på Långholmen 110825 och Stugorna en annan dag

Bilder som berör oss från 40 och 50 talen i Högalid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Bo Nordstrand +46 70 721 02 38