Maria Högalids skolkoloni

Fotografier från 1949, 1950, 1955, 1996 och 2012

Sanda skolkoloni från1920 talet som nu lämnats åt sitt öde.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bo Nordstrand